top of page

Driftsavtaler & Vedlikehold

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid.

DRIFTSAVTALER

Styrearbeid kan ofte bli en fulltidsstilling vedsiden av normal arbeidstid, og kan være ekstremt tidskrevende. 

Det å drifte et borettslag/sameie er veldig likt som å styre en bedrift. Styret skal sørge for drift og vedlikehold av borettslag/sameier, og forestå den daglige driften, samt de økonomiske forpliktelsene.

Boligdrift og Service AS hjelper dere å utarbeide en taktisk og målrettet plan slik at hverdagen til styret skal bli så effektiv så mulig. Vi bidrar også med vedlikehold- og driftspakker basert på deres behov.

UTARBEIDING AV VEDLIKEHOLDSPLAN

Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold gir bygget eller anlegget lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader. Etterslep på vedlikehold kan føre til store og uforutsigbare utgifter. Det er derfor viktig å lage vedlikeholdsplaner som følger byggets utvikling, bruksendringer og slitasje.

Vedlikeholdsplaner bør ha en tidshorisont på to, fem og ti år. Vedlikeholdsplanen må gjennomgås av eier/styret årlig for å planlegge hvilke oppgaver som bør prioriteres iht byggets behov. Dette gjelder både faste oppgaver, planlagte større oppgaver og eventuelle hastetiltak. Det følger f.eks også av lovverket at det er styret i boligselskapet som er ansvarlig for å holde bygningene forsvarlig vedlikeholdt. Lovverket legger imidlertid ingen føringer på hva forsvarlig vedlikehold er.

Vår erfaring sier at vedlikehold som er basert på en helhetlig og langsiktig tankegang, knyttet opp til den økonomiske virkeligheten er et langt skritt i riktig retning for å sikre en forsvarlig vedlikeholdt bygningsmasse.

KD4 1.jpeg

KD 2 & 4

Borettslag og næringsbygg

Boligdrift og service AS har ansvar for daglig drift, vaktmestertjenesten og grøntarealet for begge næringsbyggene.

Totalt drifter vi 6000m2 med byggningsmasse, samt 13 000m2 med grøntareal fordelt på to bygg.

KD2.jpeg
KD4.jpeg

TRENGER DU DRIFT OG VEDLIKEHOLDSPLAN?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og befaring.

Takk for din melding!
bottom of page